Intresseinventering

På den här sidan ges en översikt över de initiativ som pågår i Sverige inom openEHR. Ärendehantering för arbeten som görs inom ramen för den nationella förvaltningen sker i en Kanban-tavla i openEHR-organisationens Jira: https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Innehåll

Eftersom det under denna experimentfas inte finns någon central budget eller hård styrning av vad som ska prioriteras så baserar sig prioritering/turordning på "görokrati/DoOcracy". En arketyp/mall som många markerat som intressant att bidra till blir sannolikt klar före andra. Normalt sett, t.ex. i Norska arketypförvaltningen och internationellt så finns en basfinansierad verksamhet som både driver arbete med centralt prioriterade arketyper samt stöttar olika "görokrati/DoOcracy"-initiativ.

Projekt och Uppdrag

Arbeten som pågår inom olika regioner med innehåll arketyper och mallar.

Projekt/UppdragRegionStartSlutKontaktpersonStatus
Vårdförlopp, xxxStockholm2021-04-012021-0
projektet planeras startat under maj, just nu diskuteras prioriteringar och omfattning. planen  är att skapa systemoberoende lösningar med hjälp av openEHR
Vårdförlopp, Informatikpilot för HjärtsviktÖstergötland

Sanna.Asberg@regionostergotland.se

Informatikpiloten (som för hjärtsvikt kommer att fortsätta ett tag under 2021) på nationell nivå

 Vårdförlopp, Schizofren, Stroke

VGR Sanna.Asberg@regionostergotland.se

VGR och Östergötland gör tillsammans ett informatikpilot för vårdförloppen Schizofren, Hjärtsvikt och stroke .  Arbetet med metodik och resultat testas i detta arbete.

Modelleringar har gjorts med hjälp av visual paradigm

Stroke vårdförloppen är redan implementerat i millennium, fast det finns inte  standardiserade format som alla kan använda, DKM har använts för att det besvarar behoven bättre än openEHR, Då framkom projektet att openEHR arketyperna är på väldigt detaljerade nivå.

Informatik metodiken behöver ses över för att kunna göra informatikpiloter för vårdförloppen. på grund av detta identifierade behov har en nationell metodik tagits fram, Stockholm har även arbetat med informatik metodiken i ett årstid  och lämnat information om deras intresse för samarbete och deltagande i  det nationella arbetet. Målet med arbetet är framtagning av en metodik som är både klinisk och processmässig korrekt. En gemensam väg framåt, arbetssätt som ska fungera för alla for ex: vårdförloppen implementation

En nationella arbetsgrupp håller på att etableras för att hålla  ihop arbetet för informatikmetodiken.

PoC, bröstcancer operationssmall, börlägeStockholm2020-11-012021-

Ta fram systemoberoende mall med hjälp av openEHR arketyper
PoC för DAS 28, implementation i TCStockholm 2020-11-012021-
med hjälp av openEHR arketyper och SDC verktyget Cambio har 
se över Patologi mallarVGR2021-01-
Therese och ErikTittar på openEHR och mallar. 

Arketyper


Begrepp/beskrivningArketyp-IDIntressenter**StatusKommentar
PEWS 

SWE-5 - Getting issue details... STATUSCDS-arketyper
Cambio
Se undersidan CDS-arketyper

Mallar

Mallar skapas ofta baserat på nationella och/eller lokala krav. Därför blir det sannolikt mer av författande än översättande avseende mallar.

Status*Begrepp/beskrivningMall-ID/Länk (om den finns)Intressenter**Kommentarer

Operationsanteckningsmall för bröstcancer
StockholmSe undersidan Utkast, Operationsanteckningsmall för Bröst cancer. Region Stockholm