CRB-65 score

Description

https://flexikon.doccheck.com/en/CRB-65-score

ordinaler med confusion (nei: 0, ja: 1), resp (<30: 0, >=30: 1), bt (dia>60 OG sys >= 90: 0, dia<=60 ELLER sys < 90: 1), alder (<65: 0, >=65: 1).

Høringskrav

Yrkesgruppe

Krav

Begrunnelse

Deltatt

Lege

 

Ja 

Sykepleier

 

Ja 

Bør: Personell med erfaring fra allmennpraksis, Personell med prehospital erfaring

Assignee

Marit Alice Venheim

Reporter

Marit Alice Venheim

Epic Link

Priority

High
Configure