Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Sub-task
Sjekke oversettelsen
Unassigned
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Nov 30, 2021
Nov 30, 2021
Sub-task
Sjekke oversettelse
Unassigned
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Nov 30, 2021
Nov 30, 2021
Sub-task
Publisere arketypen.
Unassigned
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Flagge publisering på discourse og sende mail til NRUA
Unassigned
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Oppdatere arketypen i NCKM
Unassigned
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Reoversette arketypen
Unassigned
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 30, 2021
Sub-task
Overføre resultat av internasjonal høring til norsk, og lukke høringsrundene
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Gjennomgå internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Gjennomgå norsk høring, overføre til internasjonal
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Sende på norsk og internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Overføre resultat fra internasjonal høring til norsk, og lukke høringsrundene
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Gjennomgå internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Gjennomgå norsk høring, overføre til internasjonal
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Sende på norsk og internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Overføre resultat av internasjonal høring og lukke norsk høringsrunde
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Gå gjennom internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Gå gjennom norsk høring, overføre til internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Sende på norsk og internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Overføre internasjonal høring til norsk høring og lukk høringsrunden
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Gå gjennom internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Gå gjennom norsk høring, overføre til internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Sende på norsk og internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Gjennomgå høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Gjennomgå høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Overføre høringssvar til openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Sende på høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Sende på høring internasjonalt
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Archetype
Undersøkelse av en blastocyst
Unassigned
Vebjørn Arntzen
High
Unresolved
Nov 17, 2021
Nov 25, 2021
Archetype
Undersøkelse av et embryo i tidlige delingsstadier
Unassigned
Vebjørn Arntzen
High
Unresolved
Nov 17, 2021
Nov 25, 2021
Archetype
Undersøkelse av en zygote
Unassigned
Vebjørn Arntzen
High
Unresolved
Nov 17, 2021
Nov 25, 2021
Archetype
Observar
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Nov 17, 2021
Nov 17, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
Lowest
Unresolved
Nov 17, 2021
Nov 17, 2021
Archetype
Undersøkelse av en oocytt
Unassigned
Vebjørn Arntzen
High
Unresolved
Nov 15, 2021
Nov 25, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
Lowest
Unresolved
Oct 22, 2021
Oct 22, 2021
Archetype
Sammendrag av overfølsomhetsreaksjon
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 20, 2021
Nov 18, 2021
Archetype
Monitorering for overfølsomhetsreaksjoner
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 20, 2021
Nov 18, 2021
Archetype
Undersøkelse av en lesjon
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 20, 2021
Nov 18, 2021
Sub-task
Avklare modellering før høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 22, 2021
Sub-task
Gjennomgå internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 19, 2021
Sub-task
Gjennomgå norsk høring, overføre til internasjonal
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 19, 2021
Sub-task
Sende på høring i Norge og internasjonalt
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 22, 2021
Sub-task
Få høringskrav
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 22, 2021
Sub-task
Importere fra internasjonal CKM
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 19, 2021
Archetype
Ferriman-Gallwey skår
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Medium
Unresolved
Oct 18, 2021
Oct 26, 2021
Sub-task
Starte norsk høring
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 13, 2021
Oct 13, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høringssvar i openehr CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
1-50 of 1000+
...