Issues

Select view

Select search mode

Sub-task
Overføre høringssvar til openEHR CKM
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Overføre høringssvar til openEHR CKM
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Archetype
Strukturert navn
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Archetype
Strukturert adresse
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.nop
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Overføre høringsvar til openEHR CKM
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Sende på høring 2 på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Overføre høringssvar til openEHR CKM
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Sende på høring 2 på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Overføre høringssvar til openEHR CKM
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Sende på høring 2 på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 13, 2021
Sep 13, 2021
Sub-task
Sende på høring på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 13, 2021
Sep 13, 2021
Sub-task
Definere høringskrav
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 13, 2021
Sep 13, 2021
Archetype
Short Physical Performance Battery (SPPB)
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 13, 2021
Sep 13, 2021
Sub-task
Publisere arketypen på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 13, 2021
Sep 15, 2021
Sub-task
Fastsette høringskrav
Unassigned
Mikkel Johan Gaup Grønmo
Lowest
Unresolved
Sep 12, 2021
Sep 12, 2021
Sub-task
Avklare mønster
Unassigned
Mikkel Johan Gaup Grønmo
Lowest
Unresolved
Sep 12, 2021
Sep 12, 2021
Archetype
Fremgangsbemerkning
Mikkel Johan Gaup Grønmo
Mikkel Johan Gaup Grønmo
Lowest
Unresolved
Sep 12, 2021
Sep 13, 2021
Sub-task
Gå igjennom ny høring norsk og internasjonalt
LivL
LivL
Lowest
Unresolved
Sep 9, 2021
Sep 9, 2021
Task
Gå igjennom oversettelse til spørreskjemaene
LivL
LivL
Lowest
Unresolved
Sep 8, 2021
Sep 8, 2021
Archetype
Biobanking - Arkiv
LivL
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 6, 2021
Sep 6, 2021
Sub-task
Sende arketypen til NRUA for godkjenning.
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Aug 24, 2021
Sep 14, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Aug 24, 2021
Sep 14, 2021
Sub-task
Gå gjennom 5.høring og gjøre alt etterarbeid
Marit Alice Venheim
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Aug 11, 2021
Aug 11, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Marit Alice Venheim
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Aug 11, 2021
Aug 11, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Marit Alice Venheim
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Aug 11, 2021
Aug 11, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Marit Alice Venheim
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Aug 11, 2021
Aug 11, 2021
Archetype
Siste normale menstruasjonsperiode
Marit Alice Venheim
Marit Alice Venheim
Medium
Unresolved
Aug 11, 2021
Sep 13, 2021
Archetype
Menstruasjonsdagbok
Marit Alice Venheim
Marit Alice Venheim
Medium
Unresolved
Aug 11, 2021
Sep 13, 2021
Archetype
Menstruasjonssykluser
Marit Alice Venheim
Marit Alice Venheim
Medium
Unresolved
Aug 11, 2021
Sep 13, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
Mikkel Johan Gaup Grønmo
Lowest
Unresolved
Aug 6, 2021
Aug 6, 2021
Sub-task
Avklare hvordan konklusjon skal modelleres.
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Jul 2, 2021
Aug 24, 2021
Sub-task
Sende ut på ny høring på nye konseptet internasjonalt og nasjonalt
Unassigned
LivL
Lowest
Unresolved
Jul 1, 2021
Sep 9, 2021
Sub-task
Sende på høring på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Jul 1, 2021
Sep 13, 2021
Sub-task
Høringsskrav
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Jul 1, 2021
Sep 13, 2021
Sub-task
Avklare modelleringsmønster
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Jul 1, 2021
Sep 15, 2021
Archetype
Svelgtest
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Jul 1, 2021
Sep 15, 2021
Sub-task
Publisere arketype på Norsk CKM og Internasjonalt
Unassigned
LivL
Lowest
Unresolved
Jun 30, 2021
Aug 17, 2021
Sub-task
Få godkjenning av NRUA
Unassigned
LivL
Lowest
Unresolved
Jun 30, 2021
Aug 17, 2021
Sub-task
Publiserere arketypen om aksept i NRUA 31.08
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Jun 11, 2021
Sep 6, 2021
Sub-task
Sende arketypen til redaksjonsutvalget for vurdering av høringsrunde
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Jun 11, 2021
Jun 11, 2021
Sub-task
Gå gjennom 4.høring og gjøre alt etterarbeid
Marit Alice Venheim
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Jun 4, 2021
Aug 11, 2021
Sub-task
Laset opp ny versjon til norske ckm
LivL
LivL
Lowest
Unresolved
May 19, 2021
May 26, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
John Tore Valand
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
May 19, 2021
Sep 20, 2021
1-50 of 1000+
...