Issues

Select view

Select search mode

Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
Lowest
Unresolved
Oct 22, 2021
Oct 22, 2021
Archetype
Sammendrag av overfølsomhetsreaksjon
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 20, 2021
Oct 26, 2021
Archetype
Monitorering for overfølsomhetsreaksjoner
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 20, 2021
Oct 26, 2021
Archetype
Undersøkelse av en lesjon
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 20, 2021
Oct 22, 2021
Sub-task
Avklare modellering før høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 22, 2021
Sub-task
Gjennomgå internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 19, 2021
Sub-task
Gjennomgå norsk høring, overføre til internasjonal
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 19, 2021
Sub-task
Sende på høring i Norge og internasjonalt
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 22, 2021
Sub-task
Få høringskrav
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 22, 2021
Sub-task
Importere fra internasjonal CKM
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 19, 2021
Archetype
Ferriman-Gallwey skår
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Medium
Unresolved
Oct 18, 2021
Oct 26, 2021
Sub-task
Starte norsk høring
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 13, 2021
Oct 13, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høringssvar i openehr CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Sjekk av oversettelse til norsk
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Medium
Unresolved
Sep 29, 2021
Sep 29, 2021
Archetype
Kulturell og etnisk identitet
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Medium
Unresolved
Sep 29, 2021
Oct 18, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Overføre høringssvar til openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Sende på høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Sende på høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Sende på høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Sende på høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Overføre høringssvar til openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
.
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Overføre høringssvar til openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Sende på høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Sende på høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Overføre høringssvar til openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Sende på høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Sende på høring i openEHR ckm
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Overføre høringssvar til openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Sende på høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Sende på høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Oversette til Norsk
Unassigned
Mikkel Johan Gaup Grønmo
Lowest
Unresolved
Sep 24, 2021
Oct 18, 2021
1-50 of 1000+
...