Issues

Select view

Select search mode

Archetype
Strukturert navn
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Oct 26, 2021
Archetype
Strukturert adresse
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Oct 26, 2021
Archetype
Ferriman-Gallwey skår
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Medium
Unresolved
Oct 18, 2021
Oct 26, 2021
Archetype
Sammendrag av overfølsomhetsreaksjon
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 20, 2021
Oct 26, 2021
Archetype
Monitorering for overfølsomhetsreaksjoner
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 20, 2021
Oct 26, 2021
Archetype
Lungefunksjonstestresultat
Unassigned
John Tore Valand
High
Unresolved
Feb 13, 2017
Oct 25, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
Lowest
Unresolved
Oct 22, 2021
Oct 22, 2021
Archetype
Undersøkelse av en lesjon
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 20, 2021
Oct 22, 2021
Archetype
Omsorgsepisode - institusjon
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
Medium
Unresolved
Apr 7, 2020
Oct 20, 2021
Archetype
Problem/diagnose-kvalifikator
Unassigned
John Tore Valand
High
Unresolved
Feb 8, 2017
Oct 20, 2021
Archetype
Spørreskjema for eksponering
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
Medium
Unresolved
Apr 8, 2020
Oct 20, 2021
Sub-task
Gjennomgå internasjonal høring
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 19, 2021
Sub-task
Gjennomgå norsk høring, overføre til internasjonal
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Lowest
Unresolved
Oct 19, 2021
Oct 19, 2021
Archetype
Boarrangement
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
Lowest
Unresolved
Mar 13, 2017
Oct 18, 2021
Sub-task
Oversette til Norsk
Unassigned
Mikkel Johan Gaup Grønmo
Lowest
Unresolved
Sep 24, 2021
Oct 18, 2021
Archetype
Kulturell og etnisk identitet
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Medium
Unresolved
Sep 29, 2021
Oct 18, 2021
Archetype
Short Physical Performance Battery (SPPB)
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 13, 2021
Oct 18, 2021
Sub-task
Starte norsk høring
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Oct 13, 2021
Oct 13, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høringssvar i openehr CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Oct 12, 2021
Oct 12, 2021
Sub-task
Sjekk av oversettelse til norsk
Unassigned
Vebjørn Arntzen
Medium
Unresolved
Sep 29, 2021
Sep 29, 2021
Archetype
Kartlegging av prosedyrer
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Apr 2, 2020
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
Marit Alice Venheim
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Sende på høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Sende på høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Archetype
Kartlegging av sykdomshåndtering/behandling
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Apr 2, 2020
Sep 28, 2021
Archetype
Kartlegging av legemiddelbruk
Unassigned
Marit Alice Venheim
High
Unresolved
Oct 1, 2020
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Archetype
Kartlegging symptomer/sykdomstegn
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Apr 2, 2020
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Archetype
Kartlegging av helsetilstander
Unassigned
Silje Ljosland Bakke
High
Unresolved
Apr 2, 2020
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring i openEHR CKM
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 28, 2021
Sep 28, 2021
Archetype
Fortløpende notat
Unassigned
Mikkel Johan Gaup Grønmo
Lowest
Unresolved
Sep 12, 2021
Sep 24, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.no
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
Sub-task
Gå gjennom høring på arketyper.nop
Unassigned
John Tore Valand
Lowest
Unresolved
Sep 20, 2021
Sep 20, 2021
1-50 of 388
...