Oversette arketypen til norsk etter engelsk oppdatering

Description

Arketypen er publisert, har fått en ny ID og er nå en ny versjon.

Feil i referanse til hovedarketypen i den engelske versjonen.

This archetype has been specifically designed to be used in the 'Structured variant' SLOT within the CLUSTER.genetic_variant archetype, .....

Assignee

LivL

Reporter

LivL

Labels

None

Priority

Lowest
Configure