Saksunderlag til NRUAs medlemmer

Description

Sak 32/20 NRUA: Sekretariatet lager saksunderlag om manglende deltakelse i høringer, som sendes NRUAs medlemmer, som sender dit det er formålstjenlig.

Assignee

Vebjørn Arntzen

Reporter

Vebjørn Arntzen

Labels

None

Priority

Lowest
Configure