Notat til IKT direktørmøte

Description

Sak 34/20 NRUA: Lage et notat til IKT direktørmøte for beslutning/backing for å åpne opp for flere organisasjoner/instanser kan tas opp i openEHR Norge.

Assignee

Silje Ljosland Bakke

Reporter

Vebjørn Arntzen

Labels

None

Priority

Lowest
Configure