Høringsdeltakere

Description

Høringsdeltakere bør justeres ut i fra det det er i dag, den er bare klippet og limt fra laboratoriearketypen. Spesialist innen mikrobiologi bør bare settes til bør (per nå er den må).
Må også oppdatere feltene for hvorfor de forskjellige feltene trenger å være med på høringen.

Activity

Show:
LivL
October 14, 2020, 11:43 AM

Høringsdeltakere er godkjent i NRUA 18 mars 2020.

Assignee

LivL

Reporter

LivL

Labels

None

Priority

Lowest
Configure