Oppdatere Misuse

Description

Etter publisering av NEWS2 bør setningen "Benyttes ikke før svangerskapsstart og etter seks uker postpartum. Bruk egen arketype for dette formålet, for eksempel OBSERVATION.news (NEWS)." oppdateres til å også peke på NEWS2-arketypen.

Assignee

Marit Alice Venheim

Reporter

Marit Alice Venheim

Labels

None

Priority

Medium
Configure